چکیدەای از موج وسیع فعالیت تبلیغی در شهرها و روستاهای کردستان به مناسبت گرامی داشت 31 خرداد روز پیشمرگ کومەله

در آستانە ٣١ خرداد روز پیشمرگ کومەلە همانند سالهای قبل با وجود جو امنیتی و ملیتاریزه کردن فضای شهرهای کردستان از طرف جمهوری اسلامی برای ممانعت از گرامی داشت و فعالیت تبلیغاتی به مناسبت این روز هواداران، دوستداران و اعضای تشکیلات مخفی کومەله در سطح بسیار وسیعی در دفعات مکرر با برافراشتن پرچم کومەله، پخش تراکت و شعار نویسی با مضامین انقلابی و گرامیداشت روز ٣١ خرداد روز پیشمرگ کومەلە اکثر خیابانها، محلات و روستاهای کردستان را آزین بستند ، به نحوی که موجب حیرت و سردرگمی نیروهای امنیتی و نظامی و همچنین موجی از شادی و نشاط را در دل مردم کردستان و دوستدارن کومەله به وجود آوردند.

ذیلاً به گوشه ای از فعالیت ها در هر یک از شهرهای کردستان اشاره میشود:

سنندج: خیابان های فرجه، تختی، کارآموزی، اکباتان، باغ ملی، شهرک بعثت، شهرک مولوی، شهرک بهاران، جار نصرالله، بهشت محمدی و تزیین مزار کوروش بخشنده فعال کارگری خوشنام این شهر و ده ها خیابان و محله ی دیگر.

کامیاران: دهستان الک، روستای ماراب، ترمینال جاده ی الک، پارک بزرگ، چهار راه شافعی، مدرسه ی لاله و چندین خیابان و محله ی دیگر این شهر.

دهگلان: میدان ساعت، میدان بسیج، بانک کشاورزی و ملی و محلات دوروبر آن، دهستان قروچیا، تازآباد، تاته رشید، میرکی، کرونان و سراب.

سقز: خیابان های حافظ، معلم، سعدی، آرامگاه شهر، شهناز و محلات دوروبر آن.

بوکان: خیابان های ابوذر، اسکندری، علی آباد، کمربندی، سه راه شجاعت، سه راه خاوران، محلات سیفی، حمامیان و چندین خیابان و محلات دیگر این شهر.

جوانرود: رفتن بر مزار رفقای جانباخته ی کومەله و تجدید پیمان وفادرای به راهشان پخش تراکت در اکثر محلات این شهر.

مهاباد: زمینهای شهرداری، تپه ی قاضی، کوی زیبا، مدرسه ی دخترانه ی شاهد، بهارستان غربی و شرقی و چندین نقطه ی دیگر شهر.

مریوان: محله ی بیمارستان تازه، محله ی دادگاه  و محمدی، چهار راه بایەوا و دهها خیابان و محله ی دیگر شهر و همچنین رفتن بر مزار رفقای جانباخته ی کومەله در این شهر و تجدید پیمان با راه پر افتخارشان.

همزمان با اکثر مناطق کردستان فعالان و دوست داران کومله در شهر تهران پرچم کومەله را در اتوبان همت، اتوبان علی و چندیدن خیابان دریگر این شهر به اهتزاز در آوردند.

شایان ذکر است روز ٣١ خرداد بە مناسبت جانباختن رفیق "سعید معینی" ملقب بە "خانە" اولین پیشمرگ کومەلە، از چهار دەهە پیش این روز از طرف رهبری کومەلە بە روز پیشمرگ کومەلە نامگذاری شدە است و هر سالە دوستداران، فعالین و اعضاء کومەلە را روز را گرامی می دارند.


5266 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:04:04:09/07/2016