حضور رفیق عبداللە مهتدی دبیر کل حزب کومەلە کردستان ایران در برنامە چشم انداز شبکە ایران اینترنشنال موضوع برنامە: ۳۰ سال رهبری، ۳۰ سال ولایت مطلقه فقیه، آیا رهبر در حکومت ایران پاسخگو است؟
2957 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:11:50:31/08/2019