پیام تسلیت دبیرخانه مرکزی کومەله به مناسبت در گذشت یکی از مادران مبارز و فداکار کردستان


با نهایت و کمال تاثر یکم بهمن ماه دایه "خدیجه نانوازاده" مادر رفیق مبارز کاک ابوبکر مدرسی معاون دبیر کل کومەله درگذشت.

شایان ذکر است که "دایه خدیجه" مادر رفیق جانباخته "منیره مدرسی" بوده که در سال 1364 خورشیدی در راه اهداف و آرمانهای بلند کومەله جان عزیزش را تقدیم کرد.

دایه خدیجه، یکی از مادران فداکار، مبارز و تسلیم ناپذیر کردستان بود که چهار پیشمرگه و یک شهید را به جنبش آزادیخواهی ملت کورد در کردستان ایران تقدیم کرده است.

از طرف کمیته مرکزی و تمامی صفوف کومەله، پیام تسلیت گرم خود را به هر دو خانواده سربلند مدرسی و نانوازاده، بویژه به رفقا کاک ابوبکر، کاک فاروق، فرشته خانم و کاک سلیمان آراسته کرده و خود را شریک غم آن عزیزان می دانیم.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کومەله کردستان ایران

22/1/2019 میلادی

2/1/1379 خورشیدی
2690 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:11:34:22/01/2019