عبدالله مهتدى: اعتصاب عمومی کردستان کاملا موفق از آب درآمد


بر پایه همه گزارشها و تصویرها و ویدیوهای مستند تاکنونی، اعتصاب عمومی شهرهای کردستان به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده است. به دنبال فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان توسط احزاب سیاسی و فعالان مدنی در اعتراض به اعدام رامین حسین پناهی و سایر فعالان سیاسی کرد و موشکباران همزمان مقرها و مجتمعهای مسکونی احزاب کرد واقع در کردستان عراق، مردم کردستان یکپارچه به این دعوت پاسخ مثبت دادند.
بازاریان و کسبه، کارگران، دانش آموزان، جوانان، پدران و مادران، همه و همه دست به دست هم دادند و نمایش بزرگی از همبستگی و وحدت اراده ملت کرد را به نمایش گذاشتند.
آن چه موفقیت این حرکت بزرگ مردمی را بیش‌تر جلوه می‌دهد این است که ارگان‌های سرکوبگر رژیم طی روزهای گذشته با همه قدرت خود تلاش کردند مانع از اجرای آن شوند، نیرو ی مسلح به خیابان‌ها ریختند و معابر را اشغال کردند، تهدید کردند، بازداشت کردند، فضا را کاملا امنیتی کردند، ولی سرانجام در مقابل اراده متحد و شکست ناپذیر مردم بازی را باختند.
نه اعدام جوانانمان و نه بمبگذاری و موشکباران احزابمان، نه ترور شخصیتها و رهبران سیاسی، هیچکدام اراده خلق کرد را تضعیف نخواهد کرد، برعکس وحدت آنها را فشرده تر و اراده آنها را مستحکمتر خواهد ساخت.
رژیم جمهوری اسلامی در مقابل امواج فزاینده اعتراضات مردمی در سراسر ایران راه گریزی برایش نمانده است. فروپاشی این رژیم فاسد حتمی است، جایگزینی آن با یک نظام دموکراتیک، تکثرگرا و بدون تبعیض در گرو اتحاد بزرگ همه دموکراسیخواهان ایران است. اتحاد و همبستگی بزرگ و فراگیر مردم و نیروهای سیاسی کردستان در جریان اعتصاب عمومی امروز نمونه موفقی از تحقق این امر است.3248 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:07:24:12/09/2018