اطلاعیه‌ دبیرخانه‌ كومه‌له‌ جمهوری اسلامی عامل تیراندازی به‌ مجتمع مسكونی كومه‌له‌ در سلیمانیه‌استبه اطلاع میرساند کە شب گذشته ١٠ سپتامبر ٢٠١٨ مجتمع مسکونی حزب کومەله کردستان ایران واقع در منطقه "بەکرە جو" در سلیمانه، هدف تیراندازی قرار گرفت. این حمله خوشبختانه خسارتی جانی برای افراد مستقر در مجتمع را در پی نداشت و همگی در سلامت کامل بسر میبرند.
حزب کومەله کردستان ایران ضمن محکوم کردن این حرکت، جمهوری اسلامی را عامل این تیراندازی میداند و آنرا بخشی از سلسه اقداماتی میداند که علیه جنبش کردستان در چند روز اخیر آغاز شده است.

دبیرخانه کمیته مرکزی حزب کومەله کردستان ایران
٢٠ شهریور ١٣٩٧
١١ سپتامبر ٢٠١٨
4182 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:01:38:11/09/2018