نگاە

  • پیام رهبر کومەلە بە مناسبت ١٢ فروردین‌

    پیام رهبر کومەلە بە مناسبت ١٢ فروردین‌

                          اگر پدرانتان هنوز محتوای جمهوری اسلامی را خوب نمیشناختند و احتمالاَ در سرمستی ناشی از انقلاب به آن رأی دادند، امروز که شما این رژیم را با گوشت و پوست خود شناخته اید، به آن «نه» بگویید. جمهوری اسلامی تمام جامعه و بافتهای آن را به سوی یک تلاشی بزرگ میبرد. حاضر نشوید شما را هم با خود به جهنم بکشاند. «نه» آن روز کردستان صحیح و بجا و ستایش انگیز بود، اما کافی نبود. ایران به یک «نه» بزرگ همه مردمانش نیاز دارد. این «نه» را به فرزندانتان بدهکارید. آن را دریغ نکنید.

کتاب