برووسكه‌ی پیرۆزبایی هاوڕێ عه‌بدوڵڵا موهته‌دی بۆ به‌ڕێز كاك "مه‌سروور بارزانی" سه‌رۆك وه‌زیرانی نوێی هه‌رێمی كوردستان

بهڕێز/ جهنابی كاك "مهسروور بارزانی" سهرۆك وهزیرانی ههڕێمی كوردستان

وێڕای سڵاوێكی گهرم

بهبۆنهی ههڵبژاردنتان بهسهرۆك وهزیرانی ههرێمی كوردستان پیرۆزبایی گهرمتان لێ دهكهم
هیواخوازین تهجرهبهو ئهزموونی خۆتان بۆ خزمهتی زیاتر بهكوردستان و گهشهو سهقامگیری ههرچی زیاتری ئهم بهشهی كوردستان بهكار بهێنین.
 دهخوازێت لهباروودۆخی ههستیاری ئێستادا رۆحی تهبایی و یهكڕیزی بهسهر لایهنهسیاسییهكاندا زاڵ بێت و دڵنیاشین جهنابتان ههر ئهو ئاراستهیهدهگرنهبهر و ئێمهش هیوای سهركهوتنتان بۆ دهخوازین.

 عه‌بدوڵڵا موهته‌دی
سكرتێری گشتیی كۆمهڵهیشۆرشگێڕی زهحمهتكێشانی كوردستانی ئێران 

١٤ی ژوه‌نی ٢٠١٩ی زاینی
٢٤ی جۆزه‌ردانی ١٣٩٨ی هه‌تاوی
ئه‌م بابه‌ته 2277 جار خوێنراوه‌ته‌وه‌‌

PM:06:15:14/06/2019